PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Výhody a možnosti Priemyselnej zóny Sereď - JuhPriemyselný park v Seredi má množstvo benefitov, ktoré nájomcovia určite ocenia pri prípravných procesoch, pri výstavbe i prevádzke svojho objektu. Prečítajte si, čo vám môže PZSJ ponúknuť.

  1. Strategická lokalita na Slovensku

Priemyselná zóna je napojená priamo na slovenskú komunikačnú tepnu, rýchlostnú komunikáciu R1. Výhodou je aj blízkosť priemyselných centier v Bratislave (50 km), Trnave (15 km) a Nitre (30 km). Doprava do zahraničia je tiež bezproblémová, metropoly susedných štátov sú vo vzdialenosti dostupnej za pár hodín – Viedeň (105 km), Budapešť (170 km), Praha (370 km), Krakov (400 km).

  1. Veľkosť a variabilita pozemkov

PZSJ ponúka rozlohu cca 240 ha a je unikátny kompaktnosťou územia a stavebnou pripravenosťou pozemkov. Záujemcov poteší ich variabilita - pozemky je možné zlučovať a deliť podľa požiadaviek klienta.

  1. Vyriešené vlastnícke vzťahy

Projekt je umiestnený na zelenej lúke a na rozdiel od iných slovenských priemyselných parkov má vyriešené vlastnícke vzťahy. Územie je určené na sklady, logistiku a priemyselnú výrobu. Je teda už pre záujemcov pripravené vopred a investori môžu ihneď začať s povoľovaním a realizáciou ich investičných zámerov.

  1. Komplexná podpora

Priemyselný park poskytuje klientom služby pri celom procese prípravy. Patrí medzi ne podpora pri pridelení stavebného povolenia, finalizácia projektových dokumentov či podpora pri rokovaniach s miestnymi úradmi.

  1. Pripravená infraštruktúra

Výhodou je aj stavebná pripravenosť zóny - existencia všetkých stavebných povolení na infraštruktúru a technická infraštruktúra s dostatočnou kapacitou priamo na hranici pozemkov.

  1. Dostatok kvalifikovanej pracovnej sily

V okolí Serede je dlhoročná tradícia technických škôl. V okrese sú dve stredné školy s technickým zameraním, v blízkej Trnave sú ďalšie dve. ÚPSVaR v Galante pravidelne organizuje kurzy na kvalifikáciu vodič vysokozdvižných vozíkov a každý uchádzač o zamestnanie môže tento kurz absolvovať cez projekt REPAS.

Možnosti využitia PZSJ

Územie priemyselnej zóny je možné využiť na skladovacie plochy a sklady, logistiku, ľahký priemysel, výrobné služby, obchodné centrá, obchodné a administratívne budovy a prevádzky, čerpacie stanice a iné