PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

V PZSJ otvorili logistické centrum LIDL s prvým certifikátom BREEAM najvyššieho stupňa na SlovenskuV Priemyselnej zóne Sereď – Juh sa 29. februára 2016 konalo slávnostné otvorenie nového logistického centra spoločnosti Lidl Slovensko. S celkovou rozlohou 128 tisíc m2 patrí medzi najväčšie logistické centrá, ktoré spoločnosť v Európe postavila. Pri jeho výstavbe a prevádzke sa využívali najmodernejšie technológie, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu.

Lokalita nového logistického centra Lidl Slovenská republika v Priemyselnej zóne Sereď – Juh bola starostlivo vybraná z pohľadu dobrej dopravnej dostupnosti a efektívneho umiestnenia v súvislosti s už existujúcimi veľkoskladmi a predajňami obchodného reťazca. Doteraz zásoboval Lidl svoje predajne tovarom z veľkoskladov v Nemšovej a Záborskom. „Vybudovanie tohto logistického centra je významné pre mesto Sereď, Trnavský kraj, ale aj pre celú krajinu. Od vstupu na slovenský trh sme totiž preinvestovali viac ako 500 miliónov eur, z toho viac ako 50 miliónov stálo vybudovanie tohto komplexu. Tieto investície realizujeme s mnohými slovenskými spoločnosťami a patríme tiež medzi daňovo zodpovedné firmy. Svedčí o tom aj ocenenie ´daňovník roka´ Merkur od Finančnej správy,“ povedal Stanislav Čajka, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika, a dodal: „Lidl je tiež významným zamestnávateľom, keďže zamestnávame viac ako 4000 ľudí, z toho takmer 200 v tomto logistickom centre. Pracovné príležitosti ponúkame na celom Slovensku, vo všetkých regiónoch.“

Environmentálne logistické centrum

Celková rozloha Logistického centra Lidl v Priemyselnej zóne Sereď - Juh je 128 000 m2, z toho viac ako tretinu predstavuje zastavaná plocha veľkoskladu a administratívnej budovy. Ide o jeden z najväčších, najmodernejších a najekologickejších komplexov, ktoré Lidl v Európe postavil. Sadové úpravy v areáli majú bezmála 2,5 ha, ide o rozlohu asi pätnástich hokejových ihrísk. V celej budove je inštalované úsporné LED osvetlenie, chladiarenské zariadenia využívajú environmentálne zodpovednú zmes na prírodnej báze, teplo získané z chladenia sa využíva spätne na vykurovanie, na pozemku sa nachádzajú vsakovacie nádrže zadržiavajúce dažďovú vodu a tiež nabíjacie stanice pre elektromobily.

 Slovenský unikát v Seredi

Vďaka týmto technológiám získal veľkosklad Lidl v PZSJ vôbec ako prvá budova na Slovensku a 14. na svete najvyšší stupeň medzinárodnej certifikácie BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Príchod spoločnosti Lidl bol veľmi dôležitý moment pre priemyselný park, jeho ďalší vývoj, ako aj pre zintenzívnenie našej spolupráce s mestom Sereď pri príprave nového priemyselného parku v tomto meste,“ dodáva Juraj Juritka, investičný riaditeľ spoločnosti REBOD SK, a.s., ktorá je majiteľom pozemkov PZSJ, „Je to výsledkom spolupráce s firmou CZ Slovakia, a. s., ktorá pre nás zabezpečuje komplexný projektový manažment, a podpory mesta v prípravných prácach.“ Priemyselná zóna Sereď – Juh má svojou rozlohou, kompaktnosťou územia, ako aj stavebnou pripravenosťou potenciál získať viacerých zaujímavých investorov strategického významu a vytvoriť tak podľa projektovej dokumentácie až do 5700 nových pracovných miest.