PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

V Priemyselnej zóne Sereď - Juh sme vysadili ďalších 225 ks stromov a 250 kríkovPočas mesiaca November, sme v priemyselnej zóne vysadili ďalších 225 ks vzrastlých stromov výšky cca. 4,5 m a 250 ks kríkového porastu.

Dodávateľom zelene je Garden PRO s.r.o. zo Slovenského Grobu. Každý strom je zároveň zaistený troma opornými kolíkmi a zaliaty 50 litrami vody. Výsadba sa uskutočnila v okolí prístupových ciest v priemyselnej zóne. O tieto stromy a kríky sa plánujeme starať po dobu minimálne 5 rokov, kedy by mali byť schopné samostatného fungovania.