PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

V priemyselnej zóne Sereď - Juh sme vybudovali osvetlenie prístupovej komunikácieNa začiatku tohto roka sme v priemyselnej zóne Sereď - Juh vybudovali osvetlenie príjazdovej komunikácie, aby bola zabezpečená bezpečnosť v nočných hodinách a pri zhoršenej viditeľnosti.

Projekt vonkajšieho osvetlenia Priemyselnej zóny Sereď - Juh pozostáva z osvetlenia vybudovaných príjazdových komunikácií k jednotlivým plánovaným sektorom priemyselnej zóny, budovaných v rámci samostatných stavieb.

Osvetlenie prístupovej komunikácie k Priemyselnému areálu Sereď - Juh je realizované jednostrannou osvetľovacou sústavou pre obojsmernú komunikáciu na osvetľovacích stožiaroch výšky 10m s úpornými LED svietidlami 55W s optikou R4. Vlastníkom ako aj správcom prístupovej komunikácie a verejného osvetlenia je spoločnosť REBOD SK a.s.