PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Slávnostné otvorenie novej transformačnej stanice vysokého napätia v Seredi

27.11.2018
Zdroj: http://www.seredonline.sk/clanky/slavnostne-otvorenie-novej-transformacnej-stanice-vysokeho-napatia-v-seredi/Vo februári 2018 začala v priemyselnom parku Sereď-juh spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. s výstavbou transformačnej stanice vysokého napätia.

Celkové náklady na výstavbu elektrickej stanice ES PP Sereď sa pohybujú okolo 10 mil.€ a celú túto čiastku do transformačnej stanice investovala Západoslovenská distribučná a.s. Podľa slov hovorkyne spoločnosti Michaely Dobošovej má Zsl distribučná a.s. s mestom Sereď dlhodobo vynikajúcu spoluprácu nie len na projekte Priemyselného parku Sereď Juh, ale aj v rámci mnohých iných projektov, ktoré  spoločnosť realizuje: "Oceňujeme hlavne angažovaný a konštruktívny prístup k riešeniu otázok budovania energetickej infraštruktúry na území mesta, čo má pozitívny dopad na ekonomický rozvoj celej spádovej oblasti mesta Sereď."

Poklepanie základového kameňa pre výstavu transformačnej stanice vysokého napätia sa konalo 2. mája. Práce na výstavbe pokračovali do 15. októbra, kedy bola stanica slávnostne otvorená. Tohto aktu sa zúčastnili: Martin Tomčányi– primátor mesta Sereď, Marian Rusko – člen predstavenstva spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Miroslav Otočka – člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Lukáš Kolek – projektový manažér Rebod, a.s.,František Gebhardt – HIP, LIV – EPI, s.r.o., Peter Mekel – riaditeľ spoločnosti LIV – EPI, s.r.o., Vladimír Merschitz – podpredseda spoločnosti LIV Elektra, a.s., Martin Latečka  - člen predstavenstva spoločnosti LIV Elektra, a.s. a Marek Valko – vedúci realizácie stavieb.

Budova transformačnej stanice je situovaná smerom na Nový Majer. Michaela Dobošová ďalej dopĺňa: "Novovybudovaná elektrická stanica poskytne 40MW elektrickej energie nie len pre zákazníkov v samotnom priemyselnom parku Sereď Juh. Po plnom napojení na existujúcu 22kV infraštruktúru, bude dodávať elektrickú energiu aj obyvateľom mesta Sereď a priľahlého regiónu. Doteraz bolo mesto Sereď napájané zo vzdialenejších napájacích bodov. Od novej elektrickej stanice očakávame vyššiu spoľahlivosť dodávok elektrickej energie pre zákazníkov."

Elektrická stanica je momentálne v skúšobnej fáze. Bola projektovaná ako bezobslužná, t.j. bez trvalej obsluhy. Pri výstavbe boli využité najmodernejšie zariadenia a technológie s cieľom vybudovať bezpečnú, ekologickú a spoľahlivú stavbu, ktorá bude plniť svoju funkciu minimálne najbližších 30 až 40 rokov.