PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Slávnostné otvorenie novej transformačnej stanice vysokého napätia v SerediVo februári 2018 začala v priemyselnom parku Sereď-juh spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. s výstavbou transformačnej stanice vysokého napätia.

Poklepanie základového kameňa pre výstavu transformačnej stanice vysokého napätia sa konalo 2. mája. Práce na výstavbe pokračovali do 15. októbra, kedy bola stanica slávnostne otvorená. Budova transformačnej stanice je situovaná smerom na Nový Majer. Novovybudovaná elektrická stanica poskytne 40MW elektrickej energie nie len pre zákazníkov v samotnom priemyselnom parku Sereď Juh. Bola projektovaná ako bezobslužná, t.j. bez trvalej obsluhy. Pri výstavbe boli využité najmodernejšie zariadenia a technológie s cieľom vybudovať bezpečnú, ekologickú a spoľahlivú stavbu, ktorá bude plniť svoju funkciu minimálne najbližších 30 až 40 rokov.