PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Sereď – mesto, kde dominuje strojársky a potravinársky priemyselNa mesto Sereď a jej okolie sa v posledných rokoch sústreďuje záujem mnohých investorov. Je to nielen kvôli jeho priemyselnej tradícii, ale aj vďaka strategickej polohe a novým priemyselným areálom, s ktorými miestna samospráva aktívne spolupracuje.

Sereď bola predurčená pre priemyselný rozvoj už v minulosti. Na križovatke riečnej a cestnej dopravy vznikol už v roku 1845 cukrovar. Odvtedy pribudlo v Seredi mnoho ďalších významných a úspešných podnikov. Mesto so 17 tisícmi obyvateľov je dnes sídlom spoločnosti Hubert J.E. s výrobou značkového šumivého vína, závodu SEDITA, výrobcu známych a obľúbených oblátok, B.M. Kávoviny, ale aj podnikov sídliacich v priemyselných parkoch. K rozvoju veľkou mierou prispelo pripojenie na rýchlostnú cestu R1.

V Seredi bol otvorený Priemyselný park Sereď – Sever v roku 2005. Predstavoval priemyselnú zónu na území približne 50 hektárov a bol v relatívne krátkom čase veľmi úspešný. Pozemky sa rýchlo obsadili a vybudované podniky zamestnali približne 800 ľudí z regiónu. Patria medzi ne značky FM Logistic so skladovaním a logistikou, Vramon a Samkang s výrobou komponentov, Dipex s výrobou vlákien, WIEGEL so žiarovým zinkovaním, Semmelrock v stavebnej výrobe, Binder alebo Arda. Podľa viceprimátora Serede, Ľubomíra Veselického, je po vybudovaní priemyselného parku v regióne oficiálna miera nezamestnanosti stabilne medzi 5 až 7 %. Toto priaznivé číslo ovplyvňujú hlavne veľkí zamestnávatelia v priemyselných parkoch v okrese.

Dopyt od firiem stále pretrvával, preto mesto Sereď vytvorilo aj ďalšiu lokalitu ako priemyselnú zónu, určenú pre ľahkú aj ťažkú výrobu, administratívu, sklady či logistiku. Medzi mestom a majiteľom pozemkov, akciovou spoločnosťou REBOD SK, sú obojstranne veľmi dobré vzťahy. Priemyselná zóna Sereď – Juh  sa začala budovať v roku 2013. V súčasnosti priemyselné zóny Sever a Juh predstavujú rozlohou najväčší priemyselný park na území Slovenska, ktorý je pripravený pre klientov na okamžitú výstavbu. Nachádza sa v blízkosti Rakúska, Maďarska a Česka a umiestnený je zároveň v strede trojuholníka najväčších zahraničných investícií na Slovensku, konkrétne medzi Bratislavou, Trnavou a Nitrou. Jeho výhodou je strategické umiestnenie, výborné dopravné napojenie a existujúca technická infraštruktúra. Medzi prvých obyvateľov PZSJ patrí spoločnosť Lidl Slovensko a Mountpark. Keďže v regióne je dostatok dostupnej a kvalifikovanej pracovnej sily, má potenciál pritiahnuť a získať viacerých zaujímavých investorov strategického významu a vytvoriť tak celkovo až do 5700 nových pracovných miest.