PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Prehľad

Výhody projektu PZSJ

 • strategicky umiestnený v rámci Slovenska, priamo pri nosnej komunikačnej tepne - rýchlostnej
         komunikácii R1
 • dobré napojenie parku priamo na rýchlostnú komunikáciu R1
 • lokalizovaný v strede strategického trojuholníka najväčších investícií na Slovensku
 • variabilita členenia jednotlivých plôch
 • pozemok vyňatý z pôdneho fondu
 • komplexné služby poskytované partnermi projektu (podpora pri udelení stavebného povolenia,
         kompletizácia projektových dokumentov, podpora pri rokovaniach s miestnymi úradmi)
 • technická infraštruktúra s dostatočnou kapacitou priamo na hranici pozemkov, spolu s prístupovou
         cestou

 

Výhody Slovenska

 • strategická poloha v strednej Európe a rozvinutá dopravná infraštruktúra
 • možnosť štátnych dotácií (v závislosti od umiestnenia a objemu investície)
 • zdaňovanie iba raz - výluka dvojitého zdaňovania
 • dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, stále výhodnejšej v porovnaní so štátmi západnej Európy

 

Základný popis PZSJ

 • projekt situovaný na zelenej lúke
 • vysporiadané a jasne definované vlastnícke vzťahy
 • územie vyčlenené v územnom pláne mesta na logistiku a priemyselné využitie

 

Možnosti využitia

 • skladovacie plochy a sklady
 • logistika
 • ľahký priemysel - výrobné služby
 • obchodné centrá, obchodné a administratívne budovy a prevádzky, čerpacie stanice a iné
 • podľa požiadaviek klienta, možnosť variabilného zlučovania a delenia pozemkov, v tomto smere
         neexistujú žiadne obmedzenia

 

PZSJ je rozdelený na 4 etapy

 • 1. etapa zahŕňa územie 50 ha
 • k dispozícií sú jednotlivé plochy už od veľkosti 3 ha
 • ďalšie 3 etapy projektu budú rozvíjané spolu s infraštruktúrou, v jednotlivých veľkostiach 46 ha,
         124 ha a 10 ha