PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Práce na Priemyselnej zóne Sereď - juh pokračujúZahájili sme ďalšiu etapu výstavby infraštruktúry.