PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Nové trendy v priemyselných parkoch



Prvé priemyselné parky sa na Slovensko začali budovať po roku 2000, kedy sa objavilo viac zahraničných firiem, ktoré chceli vybudovať nové výrobné závody vo veľmi krátkom čase. Odvtedy sa slovenský trh priemyselných nehnuteľností významne posunul. Aké sú hlavné zmeny v priemysle?

Potenciálni záujemcovia o výrobné a skladovacie priestory ich potrebovali vybudovať vo veľmi krátkom čase a kvôli územno-plánovacím a stavebným konaniam, či pripájaním na siete to v minulosti trvalo extrémne dlho. Objavil sa preto silný dopyt po areáloch, ktoré sú majetkovo vysporiadané, vybavené sieťovými prípojkami, príjazdovými cestami, či potrebnými povoleniami. Dnes sa za priemyselný park pokladá priemyselný areál, v ktorom si záujemca môže dlhodobo prenajať alebo odkúpiť pozemok a využívať spoločne s ďalšími firmami dopredu pripravené prístupové cesty, energetické siete a komerčné služby, ktoré mu uľahčujú rozbeh a prevádzkovanie jeho činnosti. Priemyselná zóna je územie, kde sú možné určité priemyselné aktivity.

Nové trendy v priemyselných realitách

Rozvoj elektronických predajní – hlavnou zmenou na trhu a v nákupnom správaní spotrebiteľov je predovšetkým masívny nárast predaja cez internet. Vďaka nemu prudko vzrástol počet nových XXL centier pre e-shopy a nastal aj rýchly rozvoj balíkových prepravcov a tým aj rast logistických a skladových kapacít.

Výstavba na kľúč – slovenský trh sa stále viac zameriava na výstavbu na kľúč, čiže BTS (Build-To-Suit). Je stále dôležitejšie reagovať na špecifické požiadavky a potreby klienta a ponúknuť im väčšie množstvo lokalít a riešenia šité na mieru. Dobrá infraštruktúra, dostupná a kvalifikovaná pracovná sila, dopravná dostupnosť, vybavenosť pozemkov a jednoduchý proces prípravy pozemkov sú hlavnými faktormi úspechu.

Automatizácia skladov - v budúcnosti sa budú sklady viac automatizovať, do hál sa bude inštalovať stále viac moderných technológií, akými sú automatizované vychystávacie či skenovacie systémy.

Prevádzkové náklady budov – vo všetkých odvetviach podnikania sa racionalizuje, firmy sú nútené optimalizovať náklady, takže sa dnes o budúcich prevádzkových nákladoch hál hovorí hneď pri začiatku nového projektu. To so sebou prináša nové technické štandardy – bočné nakladanie a väčšie rampy, vyššiu nosnosť podláh a svetlú výšku hál, kombinované brány a kvalitné izolačné materiály alebo iné opatrenia pre úsporu energií.

Maximálne urýchlenie procesu – stále je kľúčové dostať tovar čo najrýchlejšie do výroby a následne k zákazníkovi. Optimalizujú sa teda dodávateľské reťazce a výrobné procesy. Rozhoduje aj lokalita, na západnom Slovensku je veľmi silný sektor automobilového priemyslu i ďalších príbuzných odvetví a samozrejme silná kúpyschopnosť obyvateľstva regiónu.