PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Najväčšie priemyselné parky na SlovenskuRozvoj priemyselných parkov na Slovensku zabezpečil širokú ponuku pozemkov a priemyselných objektov na prenájom i predaj. Tie najväčšie ponúkajú dobrú pripravenosť, vybudovanú infraštruktúru a možnosti spolupráce s viacerými nájomcami.

Priemyselný park je areálom, v ktorom si záujemca môže dlhodobo prenajať alebo odkúpiť pozemok a využívať spoločne s ďalšími firmami dopredu pripravené prístupové cesty, energetické siete a komerčné služby, ktoré mu uľahčujú rozbeh a prevádzkovanie jeho činnosti. Najväčšie slovenské priemyselné parky dnes majú takú saturovanú ponuku, že dokážu uspokojiť všetky požiadavky domáceho i svetového trhu.

  1. Priemyselno - technologický park Záhorie - Eurovalley

Park na území medzi Malackami, Veľkými Levármi a Plaveckým Štvrtkom vznikol v roku 2002, jeho počiatky však siahajú ešte do roku 1993. V súčasnosti predstavuje rozlohu 2260 ha, ktorú tvoria pozemky typu greenfield a brownfield. Medzi klientov patria VGP, BASF, Swedspan, Basso, Benteler, Tower.

  1. Priemyselná zóna Sereď – Juh

Nadviazaním na Priemyselný park mesta Sereď – Sever v roku 2015 vytvorila spolu s ním priemyselnú plochu o výmere približne 290 hektárov. Má výbornú strategickú polohu vďaka priamemu napojeniu na R1 a štátnu cestu 1/62. Na pozemkoch PZSJ je pripravenosť pre okamžitú výstavbu, vybudovaná infraštruktúra, 25 ha tvorí zeleň. Priemyselný park je výnimočný rôznymi ekoriešeniami. Sú dostupné nabíjacie stanice pre elektromobily, LED svietenie a na kúrenie sa používa teplo získané z chladiarenských zariadení. Klientmi zón Juh a Sever sú Lidl Slovensko, Mountpark, Semmelrock, Binder, Wiegel, Arda.

  1. Priemyselný park Nitra Sever

Pôvodná rozloha nitrianskeho parku 210 ha z roku 2007 stúpla približne na 730 ha po príchode nového investora Jaguar Land Rover. Územie greenfieldov má veľký potenciál, prebieha vysporiadanie pozemkov a budovanie infraštruktúry. Klientmi sú Foxconn, Visteon, Ryoka, Giesecke.

  1. Industrial park Teplička nad Váhom

Vybudovanie tohto priemyselného parku pri Žiline bolo iniciované výstavbou automobilky Kia Motors v roku 2005. V súčasnosti má rozlohu 422 ha a využíva ho v prevažnej miere Kia Motors Slovakia a Mobis.

  1. Priemyselný park Kechnec

V Košickom kraji vznikol priemyselný areál vďaka iniciatíve starostu obce Kechnec už v roku 2003. Dnes má rozlohu 332 ha a je najväčším priemyselným parkom v regióne. Medzi klientov patria Getraf Ford, Magneti Marelli, Kuenz, Henkel.