PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Logistické centrum najväčšieho internetového predajcu je už spustené v Priemyselnej zóne Sereď - Juh.Novootvorené logistické centrum naplno spustilo svoju prevádzku v Priemyselnej zóne Sereď - Juh

Začiatkom tohto mesiaca svoje brány otvorilo aj nové reverzné logistické centrum v Seredi. Logistické centrum sa rozprestiera na ploche 60 000 m2 a je vybavené najnovšími technológiami. Spoločnosť ktorá prevádzkuje toto logistické centrum si vybrala tento priemyselný park hlavne z dôvodu priameho napojenia na R1, dobrej infraštruktúry a vybavenosti celého priemyselného parku. V tomto parku sú kompletne vybudované a právoplatne skolaudované cestné komunikácie a taktiež kompletná infraštruktúra ( plyn, kanalizácia, voda, elektrina a taktiež optická IT infraštruktúra). Spoločnosť REBOD SK neustále pracuje na rozvoji parku a poskytuje všetkým svojím klientom úplný servis ako aj pred výstavbou tak aj po nej.