PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Logistické centrum LIDL v Priemyselnej zóne Sereď – Juh je laureátom ceny VISIO 2020Logistické centrum Lidl, ktoré bolo otvorené v Priemyselnej zóne Sereď – Juh koncom februára tohto roka, získalo najvyšší možný stupeň ekologickej certifikácie „BREEAM Outstanding“. Takýto certifikát má zatiaľ na svete len 14 budov tohto typu a zároveň je to prvý komplex na Slovensku s najvyšším možným hodnotením z hľadiska udržateľnosti.

Nominácie na cenu časopisu EUROSTAV Cena VISIO 2020 za rok 2015/2016 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby sú už známe. Rozhodla o tom na svojom zasadnutí 1. marca 2015 odborná porota v zložení prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. a prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. (odborní garanti konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe), predseda Slovenskej rady pre zelené budovy Ing. Pavol Kukura a šéfredaktorka časopisu EUROSTAV Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. Odborná porota nominovala do tohto ročníka súťaže 3 subjekty.

Vysoké hodnotenie získalo logistické centrum Lidl vďaka premyslenej koncepcii návrhu, ktoré bolo postavené na využívaní technológií ohľaduplných voči životnému prostrediu. Centrum má výbornú dopravnú dostupnosť , je umiestnené v blízkosti rýchlostnej komunikácie, spájajúcej Sereď s Trnavou a Nitrou. V celom komplexe sa napríklad zachytáva dažďová voda, súčasťou areálu sú sadové úpravy na ploche 2,5 hektára, ktoré živou zeleňou vyvažujú celkovú rozlohu 128-tisíc štvorcových metrov logistického centra. V celej budove je nainštalované úsporné LED osvetlenie. To ročne prinesie výraznú úsporu elektrickej energie, ktorá by pri klasickom osvetlení vystačila pre 400 rodinných domov. Chladiarenské zariadenia využívajú enviromentálne zodpovednú zmes na prírodnej báze, teplo získané z chladenia sa využíva na spätné vykurovanie, súčasťou skladu sú nabíjacie stanice pre elektromobily – všetky manipulačné vozíky jazdia na elektrický pohon.

Viac na: www.zelenarchitektura.sk/2016/03/nominacie-na-cenu-visio-2020-za-rok-20152016/