PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Kontakt

REBOD SK, a.s.
Hlavná 483/90
900 29 Nová Dedinka
Slovenská republika

REBOD SK, a.s. odštepný závod 
Dunajská 15
81108 Bratislava
Slovenská republika

rebod@rebod.sk
+421 911 722 215

IČO: 36 865 940
DIČ: 2022939985
IČ DPH: SK2022939985
Zapísaný: obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č.: 4926/B

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.
Číslo účtu: 20288961/6500
Konajúci: Ing. Renáta Bódišová, predseda predstavenstva

info@pzsj.sk
www.pzsj.sk

Mesto Sereď
Námestie republiky č. 1176/10
926 01 Sereď
Slovenská republika

Ing. Anna Halabrínová
Vedúca oddelenia ÚP a SP
+421 31 789 20 94, kl. 230