PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Koncept

Kliknutím na pozemok zobrazíte jeho detaily.

Koncept si môžete stiahnuť aj v pdf, kliknutím na tento link.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • P
 • O
Celková plocha: 218 506 m2
Druh pozemku: Ostatné plochy
Technická infraštruktúra: Voda, kanalizácia, plyn, dopravné napojenie
Koeficient zastavanosti a spevnených plôch: max 70%
Koeficient zelene: min 30%
Územno-plánovacia informácia: Plochy priemyselnej výroby, výrobných služieb, skladovo-logistických centier, stavebnej výroby
Vlastnícke vzťahy: REBOD 1/1
a
Celková plocha: 177 040 m2
Druh pozemku: Ostatné plochy
Technická infraštruktúra: Voda, kanalizácia, plyn, dopravné napojenie
Koeficient zastavanosti a spevnených plôch: max 70%
Koeficient zelene: min 30%
Územno-plánovacia informácia: Plochy priemyselnej výroby, výrobných služieb, skladovo-logistických centier, stavebnej výroby
Vlastnícke vzťahy: REBOD 1/1
b
Celková plocha: 21 123 m2
Druh pozemku: Ostatné plochy
Technická infraštruktúra: Voda, kanalizácia, plyn, dopravné napojenie
Koeficient zastavanosti a spevnených plôch: max 70%
Koeficient zelene: min 30%
Územno-plánovacia informácia: Plochy priemyselnej výroby, výrobných služieb, skladovo-logistických centier, stavebnej výroby
Vlastnícke vzťahy: REBOD 1/1
e
Celková plocha: 101 965 m2
Druh pozemku: Ostatné plochy
Technická infraštruktúra: Voda, kanalizácia, plyn, dopravné napojenie
Koeficient zastavanosti a spevnených plôch: max 70%
Koeficient zelene: min 30%
Územno-plánovacia informácia: Plochy priemyselnej výroby, výrobných služieb, skladovo-logistických centier, stavebnej výroby
Vlastnícke vzťahy: REBOD 1/1
g
Celková plocha: 255 936 m2
Druh pozemku: Ostatné plochy
Technická infraštruktúra: Voda, kanalizácia, plyn, dopravné napojenie
Koeficient zastavanosti a spevnených plôch: max 70%
Koeficient zelene: min 30%
Územno-plánovacia informácia: Plochy priemyselnej výroby, výrobných služieb, skladovo-logistických centier, stavebnej výroby
Vlastnícke vzťahy: REBOD 1/1
k
Celková plocha: 150 797 m2
Druh pozemku: Ostatné plochy
Technická infraštruktúra: Voda, kanalizácia, plyn, dopravné napojenie
Koeficient zastavanosti a spevnených plôch: max 70%
Koeficient zelene: min 30%
Územno-plánovacia informácia: Plochy priemyselnej výroby, výrobných služieb, skladovo-logistických centier, stavebnej výroby
Vlastnícke vzťahy: REBOD 1/1
l
Celková plocha: 42 636 m2
Druh pozemku: Ostatné plochy
Technická infraštruktúra: Voda, kanalizácia, plyn, dopravné napojenie
Koeficient zastavanosti a spevnených plôch: max 70%
Koeficient zelene: min 30%
Územno-plánovacia informácia: Plochy priemyselnej výroby, výrobných služieb, skladovo-logistických centier, stavebnej výroby
Vlastnícke vzťahy: REBOD 1/1
m
Celková plocha: 86 205 m2
Druh pozemku: Ostatné plochy
Technická infraštruktúra: Voda, kanalizácia, plyn, dopravné napojenie
Koeficient zastavanosti a spevnených plôch: max 70%
Koeficient zelene: min 30%
Územno-plánovacia informácia: Plochy priemyselnej výroby, výrobných služieb, skladovo-logistických centier, stavebnej výroby
Vlastnícke vzťahy: REBOD 1/1
n
Celková plocha: 7 155 m2
Druh pozemku: Ostatné plochy
Technická infraštruktúra: Voda, kanalizácia, plyn, dopravné napojenie
Koeficient zastavanosti a spevnených plôch: max 70%
Koeficient zelene: min 30%
Územno-plánovacia informácia: Plochy priemyselnej výroby, výrobných služieb, skladovo-logistických centier, stavebnej výroby
Vlastnícke vzťahy: REBOD 1/1
p
Celková plocha: 266 078 m2
Druh pozemku: Orná pôda
Technická infraštruktúra: Voda, kanalizácia, plyn, dopravné napojenie
Koeficient zastavanosti a spevnených plôch: max 70%
Koeficient zelene: min 30%
Územno-plánovacia informácia: Plochy priemyselnej výroby, výrobných služieb, skladovo-logistických centier, stavebnej výroby
Vlastnícke vzťahy: REBOD 1/1
o