PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ako vybrať správne umiestnenie pre skladovú haluPre výstavbu moderných skladových hál sú dnes okrem regiónu Bratislavy atraktívne lokality na diaľničnom ťahu na Považie a Ponitrie. Ich výhodou je strategická poloha týchto oblastí, hlavne z pohľadu rozvinutej dopravnej infraštruktúry a kontaktu s potenciálnymi zákazníkmi, ktorých predstavujú veľké výrobné závody. Podľa čoho si vybrať správnu lokalitu?

  1. Využitie silných stránok

Medzi výhody, ktoré vám môže lokalita ponúknuť, patrí strategická poloha pre váš biznis a rozvíjajúca sa dopravná infraštruktúra. Bodmi navyše sú faktory, ako dostupná a kvalifikovaná pracovná sila, úzke kontakty s viacerými ekonomickými centrami, dostatok greenfieldov, revitalizácia ,,hnedých’’ priemyselných plôch, atraktivita územia pre návštevníkov a prípadne aj dostatočná prepravná kapacita železničnej dopravy.

  1. Eliminujte slabé stránky

Technický stav komunikácií by mal byť na dobrej úrovni. V prípade nevyhovujúceho stavu je vhodné zabezpečiť prísľub nápravy zo strany kompetentných. Nevýhodou územia môže byť aj nízka hustota súčasnej cestnej infraštruktúry, nedostatočná integrácia dopravných systémov, vysoké emisné zaťaženie regiónu, nedoriešené vlastnícke vzťahy k pôde, prípadne nejasnosti v oblasti platnej legislatívy. Lokalitám s týmito slabými stránkami je vhodné sa vyhnúť.

  1. Zamerajte príležitosti

Pre výstavbu skladovej haly je optimálne územie, ktoré vykazuje rastový trend z pohľadu ekonomiky. Môžu ho signalizovať rôzne faktory, napríklad príchod významných investorov, vznik nových prepravných a logistických reťazcov, nízka nezamestnanosť alebo vysoký dopyt po skladových službách zo strany zákazníkov v danom regióne. S týmito trendmi ide ruka v ruke aj rozvoj informačných systémov v preprave a plánovanie intermodálnych terminálov.

  1. Možné riziká

Aj pri dodržaní správnych krokov môžu úspešný projekt skladovej haly ohroziť rôzne riziká, na ktorých riešenie sa treba pripraviť. Komplikácie môže priniesťnegatívny dopad novej skladovej haly na existujúci mestský systém, nárast emisií v dôsledku tranzitnej dopravy v regióne, nízka ochrana domáceho trhu pred dovozom zo zahraničia, vstup konkurencie na liberalizovaný trh skladových služieb alebo aj nízka miera podpory štátu pri modernizácii dopravného a logistického územia v dôsledku hospodárskej politiky štátu.