PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ako postupovať pri uzatváraní obchodu s developermiAby bol proces kúpy priemyselného pozemku od developera efektívny a úspešný, mal by investor rátať s niekoľkými nevyhnutnými krokmi a podľa nich nastaviť aj časový harmonogram svojho projektu.

Výber vhodného pozemku

Pri dnešnej širokej ponuke priemyselných pozemkov na Slovensku je hľadanie vhodného objektu pre investora, ktorého profesijným zameraním nie je realitný biznis, časovo náročné. Efektívnejšie je zveriť ho realitnej kancelárii alebo konzultačnej spoločnosti, ktorá má v tomto sektore prehľad. Urýchliť hľadanie môžu jasne vyprofilované požiadavky investora na typ, veľkosť a stav pozemku, prípadne aj na preferované lokality podľa plánovanej prevádzky a činnosti. Konzultačná spoločnosť pripraví investorovi portfólio developerských projektov, ktoré spĺňajú rámec zadaných požiadaviek. Podľa užšieho výberu investora z týchto projektov potom konzultačná spoločnosť dohodne ich obhliadku a stretnutie s developerom, či iným majiteľom pozemku. Čoraz častejšie sa v tomto kroku následne požaduje aj stretnutie s miestnou samosprávou, pretože podpora miestneho primátora či starostu je pre úspešný chod priemyselného projektu viac ako dôležitá.

Stav pozemku a predbežné podmienky

Investor by si mal pri výbere zistiť obmedzenia vybraných pozemkov. Na bezproblémovú prípravu projektu majú veľký vplyv faktory, ako schválený územný plán pre daný typ stavby, ochranné limity, ako ochrana vodných tokov a prírody alebo blízkosť obytných budov, ktoré si vyžadujú ochranné pásmo na niektoré typy činností. Po zvážení všetkých podmienok je vhodné vybrať si aspoň ponuky developerov, s ktorými investor postúpi do rokovania. Je vhodné mať aspoň 2 alternatívy, keďže proces rokovania nemusí vždy dôjsť k úspešnej dohode. Hneď na začiatku je praktické pripraviť základný dokument heads of terms (predbežné podmienky). Ide o memorandum o spolupráci, kde zvyčajne investor zhrnie svoje predbežné požiadavky na pozemky a ich stav. Po ich splnení sa prikročí k podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Tento dokument býva v celom procese najzložitejší. Presne totiž definuje práva a povinnosti oboch zmluvných strán, spolu s uvedením sankcií a predlžovacích lehôt. Finálna kúpna zmluva po splnení podmienok z oboch strán už býva vcelku jednoduchá. Keď si investor vyberie a kúpi pozemok, potrebuje ešte územné rozhodnutie. Výhodou je, keď mu ho vybaví developer. Potom nasleduje príprava stavebného konania.

Potrebné dokumenty

Investor, ako nový vlastník pozemku následne požiada o stavebné povolenie. V tomto bode tiež veľmi ocení podporu developera a miestnej samosprávy. Doba čakania totiž závisí od ich ústretovosti a spolupráce. Štandardne by vypracovanie projektovej dokumentácie malo trvať asi 2 mesiace, asi 4 mesiace sa čaká na stavebné povolenie a verejnú vyhlášku. To je však najkratší variant v prípade, že jeho pozemok je v priemyselnom parku, ktorý je perfektne pripravený a má vyriešené a jasne definované vlastnícke vzťahy, jeho územie je vyčlenené v územnom pláne mesta na sklady, logistiku a priemyselnú výrobu. Prácu urýchli aj to, keď sú na pozemku sú vybudované potrebné inžinierske siete.