PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Aké pozemky na predaj ponúka Priemyselná zóna Sereď – JuhPriemyselná zóna Sereď – Juh má medzi slovenskými priemyselnými zónami výnimočnú pozíciu hlavne v tom, že poskytuje najväčšiu rozlohu pozemkov plne pripravených na výstavbu. Čo všetko zóna klientom ponúka?

V súčasnosti je na Slovensku široká ponuka pozemkov na predaj, len málo z nich sa však môže pochváliť takými parametrami, ako plochy v PZSJ. Aké sú naše benefity?

Veľkosť pozemkov

Priemyselná zóna má rozlohu približne 240 ha, celé územie sa vyznačuje kompaktnosťou a rovinatosťou. V prvej fáze projektu je obsadených 63 hektárov územia a z toho zastavaných 13 hektárov spoločnosť Lidl Slovensko, na 21 hektároch pripravuje výstavbu Mountpark Logistics EU. Zvyšné pozemky na predaj sú orientačne rozdelené do sektorov A až N s rôznou rozlohou, podrobnejšie členenie sa však vykonáva podľa požiadaviek klientov.

Lokalita a doprava

Zóna má vynikajúcu polohu, strategicky je umiestnená v strede trojuholníka najväčších investícií na Slovensku, konkrétne medzi Bratislavou, Trnavou a Nitrou. Je priamo napojená na rýchlostnú komunikáciu R1 a novú prístupovú komunikáciu z cesty 1/62, čo je najväčšou pridanou hodnotou územia.

Stav pozemkov

PZSJ je jedinečná svojou stavebnou pripravenosťou. Na rozdiel od mnohých slovenských priemyselných zón má vyriešené a jasne definované vlastnícke vzťahy. Toto územie je vyčlenené v územnom pláne mesta na sklady, logistiku a priemyselnú výrobu. Na pozemkoch sú vybudované všetky inžinierske siete. Sú teda už pre záujemcov pripravené vopred a investori môžu ihneď začať s povoľovaním a realizáciou ich investičných zámerov. Klientovi, ktorý sa stane majiteľom pozemku v PZSJ vybavíme územné rozhodnutie. Hneď, ako dostane stavebné povolenie, môžu začať stavebné práce. Tento proces u nás trvá približne 6 mesiacov, keďže poskytujeme tiež komplexné služby, akými sú podpora pri udelení stavebného povolenia, kompletizácia projektových dokumentov alebo podpora pri rokovaniach s miestnymi úradmi. Pozemky na predaj nemajú žiadne ekologické limity a na území je nízka hladina spodnej vody.