PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Aj priemyselné pozemky sa môžu pochváliť zeleňouEkologické opatrenia sú dnes trendom aj na priemyselných pozemkoch. Zeleň má aj v priemyselných areáloch viac funkcií a nie je také zložité ju integrovať. Stačí len dobrý projekt, v ktorom je pre ňu miesto.

Zeleň v priemyselných zónach

Zeleň svojimi predovšetkým pozitívne pôsobí na psychiku zamestnancov, spríjemňuje ich prostredie. Nezanedbateľný je aj regeneračný vplyv na ovzdušie. Zeleň sa podieľa pri fotosyntéze a znižuje množstvo škodlivých mikroorganizmov v ovzduší. Hlavne vysoké stromy a veľké plochy trávnikov majú nezastupiteľný význam v hygiene životného prostredia, pôsobia ako filter, ktorý zachytáva prach vo vzduchu. Toto je dôležité hlavne pri prašných cestách v okolí priemyselných závodov a v priemyselných zónach. Zeleň upravuje aj vlhkostné pomery ovzdušia, upravuje prudké nárazy vetra a v lete spomaľuje prehrievanie zastavaných plôch.

Zelený development

Dnes už firmy uplatňujú stále prísnejšie pravidlá, zelené riešenia, ktoré majú za následok zníženie ekologickej záťaže pri výrobe alebo preprave tovaru. Na ekológiu v súčasnosti kladú dôraz aj developerské spoločnosti, ktoré sa sústredia na výstavbu priemyselných a logistických objektov. Ako môžu uplatňovať ekologicky citlivý prístup? Zelené industriálne projekty majú niektoré spoločné podobné charakteristiky:

-        Uvedomelý systém pešej, cyklistickej a verejnej dopravy

-        Využívanie lokálnych obnoviteľných zdrojov získavania energie

-        Revitalizácia a tvorba biotopov a vodných plôch alebo tokov

-        Hospodárenie so zrážkovou vodou

-        Redukcia tvoreného odpadu a zariadenia na lokálne spracovanie odpadu, prípadne jeho premenu na energiu alebo iné suroviny

-        Esteticky potešujúci dizajn priemyselného prostredia a redukcia emisií CO2 pomocou rôznych prvkov - aktívne alebo zelené fasády, vegetačné strechy, zelené plochy, stromy.

Ekologická logistika

Jedným z výrazných príkladov, ktorý reálne ukazuje, ako na to, je logistické centrum Lidl Slovenská republika v Priemyselnej zóne Sereď – Juh. Jeho celková rozloha je 128 000 m2, z toho viac ako tretinu predstavuje zastavaná plocha veľkoskladu a administratívnej budovy. Sadové úpravy v areáli majú takmer 25 000 m2, ide o rozlohu asi pätnástich hokejových ihrísk. V celej budove je inštalované úsporné LED osvetlenie, chladiarenské zariadenia využívajú environmentálne zodpovednú zmes na prírodnej báze, teplo získané z chladenia sa využíva spätne na vykurovanie, na pozemku sa nachádzajú vsakovacie nádrže zadržiavajúce dažďovú vodu a tiež nabíjacie stanice pre elektromobily. Logistické centrum Lidl v PZSJ s ohľadom na uvedené prvky získalo medzinárodne prestížnu environmentálnu certifikáciu BREEAM, ktorú na Slovensku získalo doteraz iba 6 budov a tiež ďalšie ocenenia v oblasti architektúry.