PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

8 kritérií, od ktorých závisí úspešná kúpa pozemkuPri nákupe priemyselného stavebného pozemku je potrebné zvážiť niekoľko kritérií, ktoré sú rozhodujúce. Ak pri ich hodnotení získate správny pomer, môžete získať ideálny pozemok pre svoj biznis.

  1. Lokalita

Pri výbere lokality priemyselného pozemku je potrebné zvážiť vyhovujúce podmienky z hľadiska logistiky – efektívny dovoz surovín, odvoz výrobkov, prívod energií, dostupnosť pre pracovníkov, ale aj možnosti parkovania a nakládky. V súčasnosti je stále významnejší dostatok kvalitných pracovných síl a dobré vzťahy s miestnymi úradmi a ich podpora. Preveriť treba aj enviromentálne podmienky, čiže povolené možnosti z hľadiska exhalátov, odpadov, odpadových vôd, hluku, nočnej práca a podobne. Netreba zabúdať na právne riziko – vysporiadanie pozemkov, prístup na pozemky a územný plán. Pre úspešnú prevádzku sú potrebné povolenia pre zvolený druh činnosti, bezproblémoví susedia a korektné zmluvy. Rozdielna býva aj výška lokálnych daní z nehnuteľností .

  1. Cena

Cena stále hrá významnú úlohu, ale nemala by to byť jediným parametrom, na základe ktorého sa investor pri kúpe pozemku rozhoduje. Ceny pozemkov sa líšia podľa lokality a vybavenia. Veľké rozdiely sú medzi oblasťou okolo priemyselných centier a regiónmi stredného a východného Slovenska.

  1. Dopravná dostupnosť

Pri prieskume možností transportu je potrebné zmapovať nielen prístup na rýchlostné komunikácie, ale aj kapacity ciest z hľadiska priepustnosti, hmotnosti alebo šírky.

  1. Stavebné obmedzenia

Územie, na ktorom chce investor začať s výstavbou, by malo byť definované ako stavebný pozemok, Pre rýchlu výstavbu je kľúčový schválený územný plán určujúci jeho priemyselné využitie, a tiež to, či sú vydané územné rozhodnutia na dopravnú infraštruktúru, inžinierske siete a logisticko-skladové objekty. Okrem stavebných kritérií je treba preveriť právne, environmentálne a politické obmedzenia pozemku.

  1. Inžinierske siete

Pri výbere priemyselného pozemku je dôležitý stav inžinierskych sietí  – rozvody elektrickej siete, prípadne plynu a kanalizácie. Dôležitá je tiež kapacita energií, najmä pri prevádzkach s veľkou spotrebou elektriny, plynu a vody.

  1. Veľkosť pozemku a dispozičné riešenie

Veľkosť a tvar pozemku by mali byť primerané plánovanej priemyselnej činnosti. Komplikáciou môže byť členitosť územia, svahovitosť, zlý prístup, nemožnosť rozširovania, tieto problémy sa však dajú riešiť.

  1. Stav pozemku

Pri výbere pozemku pre priemyselnú činnosť si treba preveriť, či nie je environmentálne zaťažený – problémom môže byť vytečený olej či nafta, rôzne chemikálie alebo druhy odpadu. Dôležitá je aj aktuálna úprava plochy, jej kosenie alebo oplotenie.

  1. Investičný potenciál

Pri nákupe pozemku je potrebné myslieť aj na perspektívny rozvoj jeho lokality. Aj pri pozemkoch s nižšou cenou môže po príchode ďalších investorov a prosperovaní lokality jeho hodnota vzrásť.