PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

5 pravidiel úspešného investoraV súčasnosti zmeny v ekonomike postupujú často nie krokom, ale skokom. Situácia v priemysle a logistike praje novým investíciám, úspešný investor by sa však mal držať piatich pravidiel, ktoré sú overené rokmi.

  1. Šťastie praje pripraveným

Pri investovaní a príprave priemyselného projektu sú vysoké pracovné nasadenie a precíznosť nevyhnutným základom úspechu. Tí najlepší ťažia zo svojich skúseností a množstva informácií, ktoré získajú tak, že sledujú zmeny v svojom sektore a pozorne naslúchajú svojim obchodným partnerom a zákazníkom, aktuálnym i potenciálnym. Potom majú pripravené odpovede aj riešenia, aj ich konkrétnu aplikáciu.

 

  1. Informovanosť a komunikácia

Kontakty, pracovné i osobné vzťahy sú v oblasti priemyselných nehnuteľností, ale aj vo všetkých iných odvetviach, veľmi dôležité. Je potrebné vedieť o všetkých hráčoch a zabezpečiť, aby všetci vedeli o nás. Efektívne je využívať tiež networking a prieskumy trhu.

 

  1. Úspech je beh na dlhú trať

Každý investor, ktorý chce byť v dlhodobom horizonte úspešný, sa musí pripraviť na to, že výsledky sa nedostavia za rok a že bez dočasných strát to nepôjde. Profesionalita sa buduje dlhodobo. Treba si tiež nastaviť realistické očakávania, vyhneme sa tak sklamaniu.

 

  1. Schopnosť robiť rozhodnutia

Je to schopnosť na základe pozorovaní alebo prečítaných informácií vyvodiť relevantné závery. Je to schopnosť povedať „toto je nezmysel“, alebo naopak „toto má fakt potenciál“.

K tomu však treba pripojiť aj schopnosť odlíšiť dôležité informácie od nepodstatných. Vedieť sa sústrediť na kľúčové veci. A je to aj schopnosť učiť sa z vlastných skúseností.

 

  1. Využitie príležitostí

Nie každá príležitosť sa dá úspešne využiť. Je však dobré o všetkých vedieť a pripraviť sa na ne do budúcnosti. Keď nesplníme požiadavky jedného klienta a nezískame kontrakt, pre druhého ich už môžeme mať pripravené.