PRIEMYSELNÁ ZÓNA SEREĎ - JUH, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

5 chýb, ktorým sa treba vyhnúť pri prenájme skladovej halyVybrať vhodný skladový priestor na mieru nie je jednoduché. Vyhnite sa 5 najčastejším chybám, ktorých sa podľa skúsených odborníkov nájomcovia dopúšťajú.

  1. Cena prenájmu ako rozhodujúce kritérium

Prílišná zameranosť na cenu prenájmu dnes už nie je na mieste. V súčasnosti je ponuka skladov na prenájom veľmi pestrá, vyprofilované sú aj ich ceny. Smerodajná nie je finálna cena prenájmu, dôležitejšie je vopred si zistiť , ako sú vyriešené služby v areáli, napríklad odvoz odpadu, čistenie, starostlivosť o komunikácie, stráženie a podobne.

  1. Nesprávny odhad veľkosti plochy prevádzky

Optimálne je zvoliť rozmer plochy tak, aby nebolo potrebné zbytočne platiť za nevyužité priestory. Výhodou sú flexibilné moderné haly, ktoré je možné rozširovať, prípadne upraviť ich kompozíciu, keď si po určitej dobe nájomca overí požadovanú kapacitu.

  1. Nevhodné prevádzky v okolí

O prípadných nevhodných prevádzkach v okolí, ktoré by mohli rušiť váš typ podnikania, sa informujte vopred. Môže sa jednať o kontamináciu okolia, nadmerný hluk či zaťaženie dopravných komunikácií. Dôležité je preveriť si aj to, či v okolí nie sú žiadne ochranné limity, ako ochrana vodných tokov, prírody alebo prítomnosť obytných budov, ktoré si vyžadujú ochranné pásmo na niektoré typy činností.

  1. Zlá dopravná dostupnosť

Hustota a kvalita dopravnej infraštruktúry je kľúčový faktor, ktorý ovplyvní bezproblémovú prevádzku skladovej haly. Veľkou výhodou je napojeniena rýchlostnú komunikáciu, prípadne možnosť napojenia na viaceré druhy dopravy. Praktické je preveriť si hustotu súčasnej cestnej infraštruktúry, bežné zaťaženie premávky a súčasný technický stav komunikácií.

  1. Nedostatočná pozornosť pri podpise nájomnej zmluvy

Návrh budúcej nájomnej zmluvy je vhodné podrobne preštudovať. Zamerajte sa na všetky detaily, hlavne na jej viazanosť, dĺžku výpovednej lehoty a tiež výšku vstupnej kaucie, ktorú prenajímateľ požaduje.