INDUSTRIAL ZONE SEREĎ - SOUTH, SLOVAK REPUBLIC

Contact

REBOD SK, a.s.
Hlavná 483/90
900 29 Nová Dedinka
Slovakia
rebod@rebod.sk
+421 911 722 215

IČO: 36 865 940
DIČ: 2022939985
IČ DPH: SK2022939985
Zapísaný: obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č.: 4926/B

Bank connection: Poštová banka, a.s.
Bank account nmb: 20288961/6500 
CEO: Ing. Renáta Bódišová, Chairman of the Board

info@pzsj.sk
www.pzsj.sk

City of Sereď
Námestie republiky č. 1176/10
926 01 Sereď
Slovakia

Ing. Anna Halabrínová
Head of construction Department City of Sereď
+421 31 789 20 94, kl. 230